Xe Vận Thăng (Cần Cố Định Hoặc Cần Xếp)

Xe Vận Thăng (Cần Cố Định Hoặc Cần Xếp)

Xe vận thăng các loại: Quy cách và bánh xe quý khách có thể đặt theo nhu cầu

(Quy cách chuẩn: Dài 1.050mm x Ngang 630mm x Cao 600mm)